Małopolski Instytut Studi w Podatkowych Sp. z o.o.
(Małopolska Tax Studies Institute)

Tax advisory services company
31-046 Kraków 
ul. Gertrudy 7/12 

tel./fax: 12 422 42 55
biuro@misp-modzelewski.pl

NIP (TIN): 6792364139
Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS nr 0000198005
kapitał zakładowy: 50 tys. zł

Contact form

    We invite you to read our regulations: Information Obligation