Opracowanie polityki rachunkowości

Każda jednostka, stosująca ustawę o rachunkowości, powinna posiadać opracowaną Politykę Rachunkowości, czyli konkretne reguły i praktyki przyjęte w danej jednostce do prowadzenia rachunkowości. Wpływają one na przyszły obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a także jej wyniki finansowe.

Cena od: 1000 zł netto

Cena opracowania Polityki rachunkowości zależna jest od wielkości jednostki, stopnia skomplikowania operacji gospodarczych i rodzaju prowadzonej działalności. W celu pozyskania szczegółowej wyceny, prosimy o przesłanie danych swojej firmy na adres mailowy: biuro@misp-modzelewski.pl w tytule maila wpisując „Opracowanie polityki rachunkowości” lub kontakt telefoniczny pod numerem 012 422 42 55.
Po otrzymanym mailu skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48h w dni robocze.

Opis

Usługa, którą Państwu proponujemy polega na analizie specyfiki działalności oraz rozmiaru jednostki, a następnie doborze właściwych i zindywidualizowanych zasad dla potrzeb danej jednostki.

W ramach opracowanej Polityki Rachunkowości otrzymają Państwo:
• tworzenie wykazu kont syntetycznych oraz analitycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności wraz z zasadami ich stosowania,
• tworzenie zasad wyceny aktywów i pasywów, w tym rezerw i zasad aktualizacji aktywów,
• tworzenie zasad ewidencji szczegółowej rzeczowych składników majątku obrotowego (w zakresie pozostawionym do wyboru przez ustawodawcę),
• zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w zakresie rozwiązań przewidzianych ustawą o rachunkowości,
• ustalenie wariantu rachunku zysków i strat najodpowiedniejszego dla prowadzonego rodzaju działalności,
• zaproponowanie wzoru elementów sprawozdania finansowego,
• dostosowywanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmian w przepisach dotyczących rachunkowości oraz zmian profilu działalności firmy, a także aktualnych wymagań (np. zarządczych) stawianych sprawozdawczości.

Dobrze opracowana Polityka Rachunkowości firmy spełnia niezwykle ważną rolę: stanowi podstawę do rzetelnego prowadzenia księgowości danego przedsiębiorstwa.

UWAGA!
Brak Polityki Rachunkowości w przedsiębiorstwie jest wbrew obowiązującemu prawu.

Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dodatkowo dokument ten powinien być cyklicznie weryfikowany i aktualizowany. Zgodnie z art. 77 ustawy o Rachunkowości, kierownik jednostki, który nie ustali w formie pisemnej zasad (polityki) rachunkowości dopuszcza się prowadzenia ksiąg wbrew przepisom ustawy, a więc podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie polityki rachunkowości”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *